บทความ
รู้ก่อน...สำคัญกว่า รู้ลึกเรื่องสุขภาพกับ SIRIRAJ H SOLUTIONS
Mon, 21 Aug 2023
คลินิกสุขภาพใจ (Healthy Mind Clinic) ป่วยใจให้เราช่วยดูแล
คลินิกสุขภาพใจ ให้บริการโดยมีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิก ตรวจโรคทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีอาการรุนแรง ไม่ก้าวร้าว และตรวจประเมินทางจิตเวชสำหรับผู้ทำธุรกรรม รวมถึงตรวจสุขภาพจิตนักศึกษาทุน กพ.การตรวจสุขภาพจิตเพื่อออกใบรับรองแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบรายบุคคลให้บริการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจแบบกลุ่มให้บริการครอบครัวและคู่สมรสบำบัดมาร่วมกันดูแลสุขภาพก่อนไม่รอให้ป่วย และมาเป็น Gen H ที่ Healthy Happy และ Holistic เพื่อให้ใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพทุกช่วงวัยที่ SIRIRAJ H SOLUTIONS ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex ตรงข้าม ICONSIAM

อ่านเพิ่มเติม

Mon, 21 Aug 2023
SIRIRAJ H SOLUTIONS เปิดให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมใน 5 ด้าน 16 คลินิกบริการ
SIRIRAJ H SOLUTIONS เปิดให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมใน 5 ด้าน ได้แก่ คัดกรองสุขภาพเชิงลึก, ดูแลเชิงป้องกัน, เสริมสร้างสมดุล, ฟื้นฟูศักยภาพ และชะลอความเสื่อม พร้อมแบ่งเป็น 16 คลินิกบริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สุขภาพวินิจฉัย, ศูนย์ถันยรักษ์, คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง, คลินิกเจาะเลือด, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา, คลินิกฟื้นฟูกายภาพ, คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป, คลินิกส่งเสริมสุขภาพ NCDs, ศูนย์ฉีดวัคซีน, คลินิกสุขภาพเพศชาย, คลินิกสุขภาพเพศหญิง, คลินิกเด็กและวัยรุ่น, คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม, สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช และ คลินิกสุขภาพใจ และวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ 4 คลินิก ดังนี้💙 ศุนย์ตรวจสุขภาพ💙ให้บริการตรวจสุขภาพแบบ คัดกรองเชิงลึก ทุกช่วงอายุ ด้วยมาตรฐานบริการทางการแพทย์ระดับโรงเรียนแพทย์ บริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพมายังโรงพยาบาลศิริราชด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย💙ศูนย์ภาพวินิจฉัย💙ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัยเพื่อสร้าง ภาพของอวัยวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก💙คลินิกเจาะเลือด💙ให้บริการเจาะเลือด เพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคต่างๆ ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด แบบจากภายนอก Walk in หรือ ตามใบสั่งแพทย์ และมีบริการตรวจสุขภาพ แบบองค์กร และ รับและวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจตามโรงพยาบาล คลินิก และ สถานพยาบาล ต่างๆ💙ศูนย์ฉีดวัคซีน💙บริการให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนที่เหมาะสมรายบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันดูแลสุขภาพก่อนไม่รอให้ป่วย และมาเป็น Gen H ที่ Healthy Happy และ Holistic เพื่อให้ใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพทุกช่วงวัยที่ SIRIRAJ H SOLUTIONS ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex ตรงข้าม ICONSIAM

อ่านเพิ่มเติม

Sat, 19 Aug 2023
16 คลินิกบริการ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและโปรแกรมเฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์จากศิริราช ด้วยค่าบริการที่เข้าถึงได้
16 คลินิกบริการ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและโปรแกรมเฉพาะบุคคล โดยทีมแพทย์จากศิริราช ด้วยค่าบริการที่เข้าถึงได้คัดกรองสุขภาพเชิงลึก - Innovative Checkupศูนย์ตรวจสุขภาพ (Checkup Center)ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพเชิงลึกตามความเสี่ยง ตรวจสุขภาพเพื่อการทำธุรกรรมศูนย์ภาพวินิจฉัย (Imaging Center)ตรวจเอกซเรย์ทั่วไป ตรวจเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจอัลตราซาวนด์และตรวจวัดมวลกระดูกศูนย์ถันยรักษ์ (Thanyarak Breast Center)ตรวจเอ็กซเรย์ เต้านม ด้วยเครื่อง Mammogram และ เครื่อง UItrasoundคลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist Clinic)ตรวจรักษาโรคเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกคลินิกเจาะเลือด (Blood Collection Clinic)บริการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะ และสิ่งส่งตรวจอื่นๆฟื้นฟูศักยภาพ - Enhancement & Therapeuticsศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา (Sport Performance Center)ตรวจรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬาคลินิกฟื้นฟูกายภาพ (Rehabilitation Clinic)บริการทางกายภาพบำบัดในการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ตามแผนการรักษาของแพทย์ดูแลเชิงป้องกัน - Preventive Health Promotionคลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป (General Medicine Clinic)ตรวจรักษาโรคทั่วไป (Onsite &Telemedicine) Refill medicineคลินิกส่งเสริมสุขภาพ NCDs (NCDs Health Promotion Clinic)ตรวจคัดกรองเชิงลึก ตรวจรักษา และให้คำแนะนำ ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs เพื่อป้องกันภาระแทรกซ้อนศูนย์ฉีดวัคซีน (Vaccination Center)บริการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ (ผู้ใหญ่และเด็ก)คลินิกสุขภาพเพศชาย (Men's Health Clinic)บริการตรวจคัดกรองและให้การรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ในผู้ชาย เช่น โรคต่อมลูกหมากโต มะเร็งต่อมลูกหมากคลินิกสุขภาพหญิง (Her Health Clinic)ตรวจรักษาอาการสตรีวัยทอง โรคทางนรีเวซ-สูติศาสตร์ ฝากครรภ์คลินิกเด็กและวัยรุ่น (Kids and Teens Clinic)ตรวจรักษาโรคทางกุมารทั่วไป (0-18 ปี) ตรวจการเจริญเติบโต บริการวัคซีนเด็ก ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กชะลอความเสื่อม - Revitalized & Anti Agingคลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม (Laser & Aesthetic Clinic)ตรวจรักษาปัญหาผิวหน้า เช่น โรคสิว ฝ้า กระ แผลหลุม รอยแผลเป็น ริ้วรอย ลบรอยสัก ด้วยเครื่องเลเซอร์ ปรับรูปหน้าด้วยสารเติมต็ม (ฟิลเลอร์) ลดรอยเหี่ยวย่นด้วยสารโบท็อกซ์ การลดกระชับสัดส่วน และปัญหาเส้นผม (หมายเหตุ : คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)เสริมสร้างสมดุล - Mind & Body Balanceคลินิกสุขภาพใจ (Healthy Mind Clinic)ตรวจโรค์ทางจิตเวชในผู้ใหญ่ (ที่ไม่มีอาการวุ่นวาย ไม่มีอาการก้าวร้าว) และตรวจประเมินทางจิตเวชสำหรับผู้ทำธุรกรรมสัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยกต์ศิริราช (Sappaya by Siriraj Applied Thai Traditional Medicine)บริการนวดไทยแบบราชสำนัก และการประคบสมุนไพร(หมายเหตุ : สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)

อ่านเพิ่มเติม

Fri, 21 Jul 2023
“ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต” SIRIRAJ H SOLUTIONS พร้อมเปิดให้บริการเฟสแรก
“ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตครั้งแรกในประเทศไทย” SIRIRAJ H SOLUTIONS 16 คลินิกบริการในมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเชิงรุก #ดูแลก่อนไม่ต้องป่วย พร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกในวันที่ 21 ก.ค. 66 บนชั้น 5 และชั้น 5M ของ ICS Lifestyle Complex #ตรงข้ามไอคอนสยาม SIRIRAJ H SOLUTIONS มาในมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเชิงรุกแบบ One Stop Service โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชที่ดูแลเหมือนโค้ชสุขภาพด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและโปรแกรมเฉพาะบุคคล ครอบคลุมบริการต่างๆ ตั้งแต่ คัดกรองสุขภาพ ดูแลเชิงป้องกัน เสริมสร้างสมดุล ฟื้นฟูศักยภาพ และชะลอความเสื่อม ภายใต้หลัก 3 H คือ Healthy Happy และ Holistic พร้อมนำเสนอหลักคิดสำคัญคือ Healthy First16 คลินิกบริการ ประกอบด้วย ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สุขภาพวินิจฉัย, ศูนย์ถันยรักษ์, คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง, คลินิกเจาะเลือด, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา, คลินิกฟื้นฟูกายภาพ, คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป, คลินิกส่งเสริมสุขภาพ NCDs, ศูนย์ฉีดวัคซีน, คลินิกสุขภาพเพศชาย, คลินิกสุขภาพเพศหญิง, คลินิกเด็กและวัยรุ่น, คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม, สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชและ คลินิกสุขภาพใจ ความเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดในช่วงนี้คือเพียงซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพจาก SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต นำทีมโดยแพทย์ชั้นนำจากโรงพยาบาลศิริราช สามารถแลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสดจาก Lotus’s Prive และร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 1 ส.ค. 2566 นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Health Talk เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อต่างๆ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2566“ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตแห่งแรกในประเทศไทย” เปิดให้บริการเฟสแรกวันที่ 21 ก.ค. 66 บนชั้น 5 และชั้น 5M #ICS #SirirajHSolutions #ชีวิตดีดีเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี #ดูแลก่อนไม่ต้องป่วย #GENH #HealthyFirst #HappyHealthyHolistic #ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต

อ่านเพิ่มเติม

Fri, 21 Jul 2023
เปิด ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ขยายบริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล
ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ผนึกความร่วมมือ โรงพยาบาลศิริราช เปิด ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ขยายบริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็น “แห่งแรก” มุ่งสร้างปรากฏการณ์ดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ในประเทศไทย เปิด 16 คลินิกบริการ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในวงกว้าง ชูจุดแข็งมาตรฐานทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศิริราช พร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อ“ดูแลสุขภาพประชาชนก่อนการเจ็บป่วย” เน้นเลือกทำเลศักยภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. เป็นต้นไป นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเปิดศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น โดยเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชเป็น “แห่งแรก”ที่ตั้งอยู่ในอาคารไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพ เริ่มจากการเชื่อมต่อกับอาคารของไอคอนสยาม มีรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนคร เป็นจุดเชื่อมต่อที่สะดวกสบาย การเดินทางครอบคลุมทั้ง รถ ราง เรือ ทำให้ประชาชนสามารถเลือกเดินทางเข้ามาใช้บริการศูนย์สุขภาพฯ ได้สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น “SIRIRAJ H SOLUTIONS เป็นอีกหนึ่งแม็กเนตสำคัญที่จะตอบโจทย์พฤติกรรมของคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพก่อนเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นแต่มีเวลาที่จำกัด ศูนย์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็ม ทำให้โครงการไอซีเอสตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าในวงกว้างเข้ามาใช้บริการในศูนย์สุขภาพฯ มากขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กร สำนักงานต่างๆ ในไอคอนสยาม และไอซีเอส และย่านเจริญนคร, พนักงานของร้านค้าต่างๆ ใน ไอคอนสยาม และไอซีเอส, นักท่องเที่ยว, ลูกค้าทั่วไป รวมถึง GEN H (Health) กลุ่มคนรักสุขภาพอีกด้วย ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ได้ทยอยเปิดให้บริการทั้งส่วนของธุรกิจรีเทล และอาคารสำนักงานให้เช่า เป็นระยะมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้ มีพันธมิตรร้านค้ามากกว่า 200 แบรนด์ดัง ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 54% จากช่วงที่เปิดตัวไป สะท้อนภาพการฟื้นตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เริ่มกลับมาคึกคัก เชื่อมั่นว่า ภายในสิ้นปี 2566 จำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการในไอซีเอสจะเพิ่มมากขึ้นอีก 50%” คุณสุพจน์กล่าวในที่สุด ด้าน ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพของคนไทย ได้พัฒนาแนวคิดเชิงรุกให้แพทย์ได้มีโอกาสดูแลคนไทยก่อนที่จะต้องเข้าโรงพยาบาล เป็นที่มาในการก่อตั้งศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต SIRIRAJ H SOLUTIONS มุ่งให้บริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และปรึกษาดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ครอบคลุมบริการต่างๆ ตั้งแต่ คัดกรองสุขภาพ ดูแลเชิงป้องกัน เสริมสร้างสมดุล ฟื้นฟูศักยภาพ และชะลอความเสื่อม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ตั้งอยู่ที่โครงการไอซีเอส ตรงข้ามไอคอนสยาม ทำเลศักยภาพย่านฝั่งธนฯ ซึ่งถือเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรก เน้นบริการที่สะดวกสบาย ราคาเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น SIRIRAJ H SOLUTIONS มีเป้าหมายสร้าง “ปรากฏการณ์ด้านสุขภาพ” ให้กับคนไทย โดยมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าเดิมของโรงพยาบาลศิริราช และกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่มีทั้งลูกค้าองค์กร และประชาชนทั่วไป ด้วยการนำเสนอคำตอบใหม่ๆ ให้แก่สังคม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนในสังคม ภายใต้หลัก 3 H คือ Healthy Happy และ Holistic พร้อมนำเสนอหลักคิดสำคัญคือ Healthy First ให้คนในสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งแรก และสามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพอย่างที่ต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับตนเอง และสังคม ด้วยจุดแข็งและความแตกต่างของ SIRIRAJ H SOLUTIONS ทำให้คนไข้และลูกค้าทั่วไปสามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก และสามารถมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ผสมผสานอยู่ในศูนย์ฯ แห่งนี้ได้อย่างครบวงจร ความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยบวกกับความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ จะทำให้ศูนย์ฯ แห่งนี้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากศูนย์ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ และดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ และมีประสบการณ์ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้จะมีให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมใน 5 ด้าน ได้แก่ คัดกรองสุขภาพเชิงลึก, ดูแลเชิงป้องกัน, เสริมสร้างสมดุล, ฟื้นฟูศักยภาพ และชะลอความเสื่อม ครอบคลุมการให้บริการด้วย 16 คลินิกบริการ ประกอบด้วย คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป, คลินิกส่งเสริมสุขภาพ NCDs, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ฉีดวัคซีน, คลินิกสุขภาพเพศชาย, คลินิกสุขภาพเพศหญิง, คลินิกเด็กและวัยรุ่น, คลินิกสุขภาพใจ, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา, คลินิกฟื้นฟูกายภาพ, คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม, สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช, คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ ศูนย์ถันยรักษ์ โดยความพิเศษที่แตกต่างจากศูนย์ฯ อื่นๆ อาทิ คลินิกสุขภาพเพศชาย ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรก โดยไม่เคยเปิดที่โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน หรือ คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยแพทย์ชื่อดังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลศิริราช โดยเน้นการตรวจรักษาเบื้องต้น ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบประสาท, ระบบหัวใจและหลอดเลือด, ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เป็นต้น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่น ให้บริการตรวจเบื้องต้นในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังมีแผนจัดกิจกรรมให้ความรู้ หรือเวิร์คช็อปที่ จะจัดขึ้นร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้รับประโยชน์อย่างครบวงจร โดยมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์เรื่อง Wellness และ Longevity ของประชาชนคนไทย “การเปิดศูนย์ SIRIRAJ H SOLUTIONS จะทำให้โรงพยาบาลศิริราชสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น ในส่วนของลูกค้าเดิม ศูนย์นี้ฯ จะลดความแออัดของพื้นที่ให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลศิริราช เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้บริการแบบไร้รอยต่อ (Customer centric with seamless service) โดยเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ ด้วยระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลศิริราชระบบเดียวกัน ขณะเดียวกันจะสามารถขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ด้วยจุดแข็งด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพ ที่ต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องความสวยงาม ซึ่งศูนย์ฯ มีให้บริการด้วยเช่นกัน” ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ กล่าว ทั้งนี้ เพื่อโปรโมทให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ไอคอนสยาม และไอซีเอส ได้เข้าไปใช้บริการศูนย์ “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ด้วย จึงได้เตรียมโปรโมชั่น ต้อนรับการเปิดให้บริการ เพียงซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพจาก SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต นำทีมโดยแพทย์ชั้นนำจากโรงพยาบาลศิริราช สามารถแลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสดจาก Lotus’s Prive และร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 1 ส.ค. 2566 นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Health Talk เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อต่างๆ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2566 ดังนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ “หนุ่มๆ ทุกวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดย อ.นพ.ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข และเวลา 14.00 – 15.00 น. หัวข้อ “ก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างสง่างาม” โดย ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ (หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช) วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ “Health Promotion by Thai Traditional Medicine” โดย อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ สุกรี กาเดร์ และอาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ กชกร โสมชาต วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. หัวข้อ “สุขภาพเพศหญิงครบวัย” โดย ผศ.พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล และเวลา 18.00 – 19.00 น. หัวข้อ “โรคระบบทางเดินอาหาร รักษาได้ไม่ยาก” โดย รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. หัวข้อ “พ่อแม่ยุคใหม่ เข้าใจพัฒนาการลูก” โดย รศ.พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ และเวลา 15.30 – 16.30 น. หัวข้อ “การตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่” โดย รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา พบกับศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต “SIRIRAJ H SOLUTIONS” เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่ให้บริการ 2,902 ตารางเมตร ที่ชั้น 5 และ ชั้น 5M ณ ICS ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. และพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไอซีเอสโทร. 1338 หรือ “SIRIRAJ H SOLUTIONS” โทร. 02-414-1144 หรือ FB: SIRIRAJ H SOLUTIONS https://www.facebook.com/profile.php?id=100090458139509หมายเหตุ: โครงการไอซีเอส ไลฟ์ไสตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) แห่งใหม่ในย่านฝั่งธนบุรี เปิดให้บริการเฟสแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ให้บริการครบครันทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงานและโรงแรม ตั้งอยู่บนศักยภาพทำเลทองเชื่อมต่อจากไอคอนสยาม โดยมีรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครเป็นจุดเชื่อมต่อซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลักทั้งพนักงานออฟฟิศ โดยเจ้าของธุรกิจและประชาชนทั่วไป รวมถึงนักธุรกิจและท่องเที่ยวที่มาใช้บริการไอคอนสยาม#siriraj #ศิริราช #SIRIRAJHSOLUTIONS

อ่านเพิ่มเติม

Wed, 28 Jun 2023
‘SIRIRAJ H Solutions’ ศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรใน ICS มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ จากความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ ICS มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว ‘SIRIRAJ H Solutions’ ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรแห่งแรกนอกพื้นที่โรงพยาบาลและเป็นแห่งแรกในศูนย์การค้า ด้วยคอนเซปต์ Smart Medical Center ที่เข้าถึงง่าย เน้นการดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย และให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพทำเลทองของที่ตั้งโครงการ ICS ที่สะดวกสบายด้วยการเดินทางครอบคลุมทั้งรถ ราง เรือ ทำให้ประชาชนสามารถเลือกเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ดูแลสุขภาพฯ แห่งนี้ได้ง่ายและรวดเร็ว ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ไอซีเอส จำกัด เปิดบริการศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตภายใต้ชื่อ SIRIRAJ H Solutions ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมบริการทางการแพทย์แห่งแรกที่เปิดให้บริการในศูนย์การค้า เป็นระบบที่เรียกว่า Decentralized Health Center โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงง่ายและสะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ โดยศูนย์สุขภาพแห่งนี้จะเน้นย้ำแนวคิดที่ว่า Healthy First ซึ่งหมายถึงความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตจะต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพดีเสียก่อน ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีเป้าหมายที่จะเป็นต้นแบบในการปลุกกระแสคนไทยให้หันมาดูแลสุขภาพตนเองทั้งกายและใจให้แข็งแรงก่อนเกิดการเจ็บป่วย เพื่อสามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทำหน้าที่เป็น ‘โค้ชสุขภาพ’ หรือ Health Coach ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทางการแพทย์ และให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพแบบ Personalized Care หรือการแพทย์เฉพาะบุคคล และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาแบบไร้รอยต่อ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า SIRIRAJ H Solutions มีเป้าหมาย ‘Happy-Healthy-Holistic’ จะเป็นศูนย์สุขภาพเชิงรุกที่ให้การดูแลคัดกรองสุขภาพเชิงลึก (Innovative Checkup), ดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Treatment), เสริมสร้างสมดุลชีวิต (Mind & Body Balance), ฟื้นฟูศักยภาพ (Enhancement & Therapeutic) และชะลอความเสื่อม (Revitalized & Anti-Aging) โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นโค้ชสุขภาพที่ร่วมออกแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้ตรงตามไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล เข้าถึงง่ายสำหรับทุกช่วงวัย เพราะตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ไม่มีข้อจำกัดต่างๆ ในการเดินทางไปโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพฯ นี้จะช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิต ด้วยบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการและเป็น One Stop Service โดย SIRIRAJ H Solutions จะเปิดให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สุขภาพเพศชาย, ศูนย์สุขภาพผู้หญิง, คลินิกคลายเครียด, ศูนย์กายภาพบำบัด, ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น, ศูนย์สุขภาพผิวหนังและความงาม, ศูนย์สุขภาพสำหรับผู้ออกกำลังกาย และสัปปายะสถาน โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชรวมถึงพันธมิตรด้านสุขภาพอีกหลายภาคส่วน ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2566 นอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวยังมีกิจกรรมมากมายมาให้ได้ทดลองใช้บริการ เช่น บูธแนะนำการตรวจสุขภาพ Checkup Center บูธแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช แนะนำการวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรค เทคนิคยืดเหยียดป้องกัน Office Syndrome มีการแนะนำอาหารตามธาตุเจ้าเรือน บูธเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด สาธิตการรักษาภาวะปวดคอ บ่า ไหล่ และโรคไหล่ติด ด้วยเครื่อง Shock Wave และ PMS บูธ Aesthetic ให้คำปรึกษาปัญหาโรคผิวหนัง สุขภาพผิว เส้นผม หนังศีรษะบาง ผมร่วง และการดูแลโรคเล็บครบวงจร และบูธการให้ความรู้เชิงป้องกันและการดูแลตนเอง โดยศูนย์เบาหวานศิริราชและฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ด้าน คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น การเลือกเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรภายในอาคารที่มีบริการหลากหลายในรูปแบบมิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ ที่มีทั้งอาคารสำนักงาน ธุรกิจรีเทล และโรงแรม จะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เข้ามารับบริการได้หลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบริหารเวลาที่จำกัดภายใต้ไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ และด้วยศักยภาพทำเลที่ตั้งของโครงการ ICS ที่สะดวกสบายด้วยการเดินทางครอบคลุมทั้งรถ ราง เรือ ทำให้ประชาชนสามารถเลือกเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ดูแลสุขภาพฯ แห่งนี้ได้ง่ายและรวดเร็ว สำหรับ SIRIRAJ H Solutions เป็นศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่บนชั้น 5 ของโครงการ ICS “ความร่วมมือระหว่าง ICS และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังกันของ 2 ผู้นำ จาก 2 วงการ คือ วงการธุรกิจรีเทลและองค์กรภาครัฐที่ให้บริการทางการแพทย์ และเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาเมืองย่านฝั่งธนบุรี รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ภายใต้คอนเซปต์แบบบูรณาการ ด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น” สุพจน์กล่าว สำหรับโครงการ ICS มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ แห่งใหม่ย่านฝั่งธนบุรี ให้บริการครบครันทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และโรงแรม ตั้งอยู่บนศักยภาพทำเลทองเชื่อมต่อจากไอคอนสยาม โดยมีรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีเจริญนคร เป็นจุดเชื่อมต่อ ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลักทั้งพนักงานออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจ และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักธุรกิจและท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม โดยคาดว่าจะมีการหมุนเวียนของผู้เข้ามาใช้บริการโครงการ ICS มากกว่าวันละ 40,000 คน

อ่านเพิ่มเติม

ถัดไป »
Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS