วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ดูแลเชิงป้องกัน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

“เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่”

แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทุกเดือน เม.ย. - พ.ค. ของทุกปี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีน ก่อนฤดูฝน และก่อนฤดูหนาว

โปรโมชั่นล่าสุด
Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS