สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช
บริการนวดไทยแบบราชสำนัก และการประคบสมุนไพร
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สัปปายะ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

การนวดไทยแบบราชสำนัก 

หมายถึง การใช้นิ้วมือและมือกดนวดบริเวณร่างกาย ตามศาสตร์และศิลป์ของแพทย์แผนไทยที่เคยปฏิบัติกันมาในราชสำนัก เพื่อบำบัดรักษาโรค ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย


  • การนวดไทยแบบราชสำนัก เป็นศาสตร์และศิลป์ของแพทย์แผนไทยที่ใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วมือและฝ่ามือในการกดนวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย ด้วยอิริยาบทที่สุภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถใช้ในการบำบัดรักษา ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • การประคบสมุนไพร เป็นการใช้ลูกประคบสมุนไพรที่นึ่งให้ร้อน กดไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและบรรเทา อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย


ประโยชน์ : ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง กระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ผู้ได้รับการบำบัดจะรู้สึกผ่อนคลาย จิตใจแจ่มใสเบิกบาน


บริการทางแพทย์

นัดหมาย วัน เวลา ทำการ

-

ที่อยู่

-

เบอร์โทร

แพทย์ผู้ให้บริการ
Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS