ทีมแพทย์/

พญ. ญาธิป อุษณกรกุล

พญ. ญาธิป อุษณกรกุล
YATIP USANAKORNKUN, M.D.

คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

/

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคไต


ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 17.00 น. - 19.30 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS