ทีมแพทย์/

นางสาว วชิรญาณ์ เลิศไกร

นางสาว วชิรญาณ์ เลิศไกร
Miss Wachiraya Lertgrai

คลินิกสุขภาพใจ

/

คุณวุฒิ

-Master of Science in Clinical Psychology

-Master of Science in Children and Young People’s Mental Health and Psychological practice 

-Bachelor of Science in Biological Science with minor in psychology

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพใจ

วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS