ทีมแพทย์/

ผศ. พญ. อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา

ผศ. พญ. อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา
Assistant Professor Uayporn Kaosombatwattana, M.D.

คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

/

คุณวุฒิ

-

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 17.00 น. - 19.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS