ทีมแพทย์/

นาย ธีรเมธ จุลคณานุกิจ

นาย ธีรเมธ จุลคณานุกิจ
Mr Theerameat Julkananukit

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา

/

คุณวุฒิ

• Fundamentals of Mobility for Functional Training 

• Pre - Post Rehabilitation Training

• Personal Trainer for Seniors

• Sports Injury Prevention

ความเชี่ยวชาญ

  • ฝึกสอนออกกำลังกาย
  • การตรวจวัดอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Vo2 max test)
  • ประเมินสมรรถาพทางการกีฬา
  • การออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา

วันจันทร์-วันอาทิตย์

เวลา 07:00-21:00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS