ทีมแพทย์/

ผศ.ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์

ผศ.ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์
Assist.Prof. Thanayot Sumalrot, M.D.

คลินิกสุขภาพใจ

/

คุณวุฒิ

-Ph.D. (Applied Behavioral Science Research) 

-Master of Science in Clinical Psychology

-Bachelor of Science in Psychology (First Class Honors)

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพใจ

วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. - 19.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS