ทีมแพทย์/

รศ.พญ. สุวรรณี ผู้มีธรรม

รศ.พญ. สุวรรณี ผู้มีธรรม
Assoc.Prof. Suwannee Phumeetham, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

• พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

• ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ Cert. in Pediatric Critical Care Medicine

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจโรคเด็กและวัยรุ่นทั่วไป วัคซีน การเจริญเติบโต

ตรวจโรคเฉพาะทาง : เวชบำบัดวิกฤต/โรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 และ 4 เวลา 17.00 น. - 20.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS