ทีมแพทย์/

รศ. นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา

รศ. นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
Assoc.Prof. Surasak Angsuwathana, M.D.

คลินิกสุขภาพหญิง

/

คุณวุฒิ

-

ความเชี่ยวชาญ

สตรีวัยทองและนรีเวชทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพหญิง

วันพุธ เวลา 13.00 น. - 15.30 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS