ทีมแพทย์/

พญ. ศุภลักษณ์ ตั้งวลีเลิศ

พญ. ศุภลักษณ์ ตั้งวลีเลิศ
SUPALUK TANGVALELERD, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558

• วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564

• วุฒิบัตรสาขาภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2565

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจโรคเด็กและวัยรุ่นทั่วไป วัคซีน การเจริญเติบโต

ตรวจโรคเฉพาะทาง : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางแพทย์ออกตรวจ

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS