ทีมแพทย์/

ผศ.ดร. สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์

ผศ.ดร. สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์
Assist.Prof. Soisuda Imaroonrak, M.D.

คลินิกสุขภาพใจ

/

คุณวุฒิ

-Ph.D. (Philosophy in Measurement and Technology in Cognitive Science)

-Master of Science in Clinical Psychology

-Bachelor of Science in Psychology

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพใจ

วันพุธ เวลา 15.00 น. - 19.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS