ทีมแพทย์/

นพ. รวินทร์ สวนาพร

นพ. รวินทร์ สวนาพร
Rawin Sawanaporn, M.D.

คลินิกสุขภาพเพศชาย

/

คุณวุฒิ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพเพศชาย

วัน - เวลา - น. - น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS