ทีมแพทย์/

นพ. ประกาศิต วรรณภาสชัยยง

นพ. ประกาศิต วรรณภาสชัยยง
Prakasit Wannapaschaiyong, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

พ.บ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

อ.ว. กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

ความเชี่ยวชาญ

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

วันอาทิตย์ สัปดาห์ ที่ 4 และ 5 เวลา 9.00 -11.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS