ทีมแพทย์/

อ.ดร.นพ. ภัทรพันธุ์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน

อ.ดร.นพ. ภัทรพันธุ์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน
Patharapan Lersritwimanmaen, M.D., PhD.

คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

/

คุณวุฒิ

-

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

วันพุธ เวลา 16.30 น. - 20.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS