ทีมแพทย์/

พญ. นิตยา อิ่มเสมอ

พญ. นิตยา อิ่มเสมอ
Nitaya Imsamer, M.D.

คลินิกสุขภาพหญิง

/

คุณวุฒิ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาขอนแก่น
  • วว. (สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ความเชี่ยวชาญ

นริเวชทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพหญิง

วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS