ทีมแพทย์/

นพ. เนตรน้อย ชาลี

นพ. เนตรน้อย ชาลี
์NATENOI CHALEE, M.D.

คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

/

คุณวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทย์สาขาอายุรกรรมประสาทวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรมระบบประสาท


ออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 17.00 น. - 19.30 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS