ทีมแพทย์/

นางสาว นัยพร เข็มทอง

นางสาว นัยพร เข็มทอง
Miss Naiyaphon Khemthong

คลินิกสุขภาพใจ

/

คุณวุฒิ

-Master of Science in Clinical Psychology

-Bachelor of Science in Psych

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพใจ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.30 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS