ทีมแพทย์/

นางสาว ฟะรีดะฮ์ นิลพานิช

นางสาว ฟะรีดะฮ์ นิลพานิช
Miss Farida Ninphanit

คลินิกสุขภาพใจ

/

คุณวุฒิ

-Diploma of Mental Health (Cognitive Behavioral Therapy)

-Master of Science in Clinical Psychology 

-Bachelor of Human Science (Psychology) (Honours)

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพใจ

วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS