ทีมแพทย์/

นางสาว ชนม์ธนิสา วิวัฒน์วรายศ

นางสาว ชนม์ธนิสา วิวัฒน์วรายศ
Miss Chonthanisa Wiwatwarayot

คลินิกสุขภาพใจ

/

คุณวุฒิ

-Master of Science in Clinical Psychology

-Bachelor of Science in Psychology (first class honors)

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพใจ 

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 17.30 - 19.30 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS