ทีมแพทย์/

นพ. กริช อัสสันตชัย

นพ. กริช อัสสันตชัย
Krit Assantachai, M.D.

คลินิกสุขภาพเพศชาย

/

คุณวุฒิ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพเพศชาย

วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS