ทีมแพทย์/

ศ.คลินิก นพ. สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ

ศ.คลินิก นพ. สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ
Clinical Professor Surin Thanapipatsiri, M.D.

คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

/

คุณวุฒิ

-

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

ข้อจำกัดแพทย์

ออกตรวจ วันอังคาร (15:00 - 18:00 น.)

• รับโรคกระดูกสันหลัง

• กระดูกสันหลังคด

• โรคกระดูกทั่วไป

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS