ทีมแพทย์/

รศ.ดร.พ.ญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ

รศ.ดร.พ.ญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ
Assoc.Prof. CHARUSSRI LEEYAPHAN, M.D.

คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม

/

คุณวุฒิ

-

ความเชี่ยวชาญ

โรคเล็บและโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

-

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS