ทีมแพทย์/

นพ. อธิเชฐ แสวงเจริญ

นพ. อธิเชฐ แสวงเจริญ
Atichet Sawangchareon, M.D.

คลินิกสุขภาพเพศชาย

/

คุณวุฒิ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

-

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกสุขภาพเพศชาย

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. - 20.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS