ทีมแพทย์/

พญ. อนัญญา อุชชิน

พญ. อนัญญา อุชชิน
ANUNYA UJJIN, M.D.

คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

/

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ


ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 17.00 น. - 19.30 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS