ทีมแพทย์/

พญ. อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล

พญ. อมรรัตน์ เพ็ญภัทรกุล
Amornrat Penphattarakul, M.D.

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

/

คุณวุฒิ

• พ.บ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

• อ.ว. กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

ความเชี่ยวชาญ

ตรวจโรคทั่วไป : ตรวจโรคเด็กและวัยรุ่นทั่วไป วัคซีน การเจริญเติบโต

ตรวจโรคเฉพาะทาง : พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก/กระตุ้นพัฒนาการเด็ก (Developmental Center)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

วันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS