โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต (SIRIRAJ H SOLUTIONS)

ข่าวสาร

โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต (SIRIRAJ H SOLUTIONS)

𝗦𝗜𝗥𝗜𝗥𝗔𝗝 𝗛 𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 ขอขอบคุณโรงพยาบาลราชบุรี ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต (SIRIRAJ H SOLUTIONS) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 


#SirirajHSolutions #ชีวิตดีดีเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี #ดูแลก่อนไม่ต้องป่วย #GENH #HealthyFirst #HappyHealthyHolistic #ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต

ผู้เขียน :

-

อ้างอิงข้อมูลจาก

บทความล่าสุด
Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS