คลินิกสุขภาพเพศชาย (Men's Health Clinic)

ข่าวสาร

คลินิกสุขภาพเพศชาย (Men's Health Clinic)

บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางเพศในผู้ชายระบบสืบพันธุ์เพศชาย ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะเพศชาย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย

คลินิกสุขภาพเพศชายเน้นให้บริการใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

สุขภาพทางเพศในผู้ชาย

ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์เพศชาย

โรคต่อมลูกหมากแลความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ชาย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ชาย

ผู้เขียน :

SIRIRAJ H SOLUTIONS

อ้างอิงข้อมูลจาก

บทความล่าสุด
Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS