สาระดีศิริราช ตอน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตัวใหม่ดีไหม

บทความ

สาระดีศิริราช ตอน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตัวใหม่ดีไหม


สาระดีศิริราช ตอน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตัวใหม่ดีไหม

อัพเดตสาระดีๆ กิจกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจจากรั้วศิริราช ให้แก่ชาวศิริราชรวมถึงผู้ใช้บริการ


โทร : 0 2414 1144

Line : @sirirajhsolutions

Facebook : SIRIRAJ H SOLUTIONS

www.sirirajhsolutions.com


ชั้น 5 ICS Lifestyle Complex (ตรงข้าม ICONSIAM)

168 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน :

รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

อ้างอิงข้อมูลจาก

บทความล่าสุด
Copyright © 2023 SIRIRAJ H SOLUTIONS